alabaster-co-toPpGainhaE-unsplash_edited

Viestinnän kehityslinjat 2020 - 2021

Viestintäjohtajan tehtävä on luotsata viestintätiimi yhdessä viestintäpäällikön kanssa onnistumiseen vuoden 2020 tavoitteiden osalta.

Yhtä tärkeänä vastuuna on pystyä viemään läpi strategisesti näkemyksellisiä uudistuksia, jotka lisäävät pitkällä aikavälillä kamaritoiminnan tehokkuutta, merkityksellisyyttä ja vaikuttavuutta.

Vuonna 2020 toteutan seuraavanlaisia tekoja, ja vien läpi seuraavien vuosien toimintaedellytyksiä parantavia uudistuksia:

 Teko 1: Viestintätiimi ja johtamisjärjestelmä

Viestinnän johtamisjärjestelmän uudistaminen avoimeen ja yhteisölliseen kulttuuriin, jossa koko viestintätiimi (myös LIOt) ymmärtävät merkityksensä isossa kuvassa.

Keskitetty materiaalipankki, jossa kuvat, logot ja kampanjamateriaalit ei vain LIOjen, vaan avoimesti kaikkien jäsenten saatavilla.

 

Teko 2: O365-jalkautuksen edistäminen ylivoimaisten etujen kautta

Office365-työkalujen avulla kamarien on mahdollista toteuttaa laadukkaampaa kamaritoimintaa helpommin. Lue lisää Marin jalkauttamissuunnitelmasta täältä.

 

Teko 3: Meriitin uudistaminen ja SNKK-medioiden digitalisointi

Meriitin uudistaminen valtakunnan ykkösmediaksi rohkeille nuorille johtajille, jotka luovat vastuullista muutosta yrityksiin ja yhteiskuntaan.

SNKK-medioiden digitalisointiprojektin kustannustehokas läpivienti, jotta investointieuroille saadaan paras mahdollinen vaikuttavuus.

 

Teko 4: Nuorkauppakamari-brändin tunnettuuden strategisesti oikeanlainen kasvu

Brändimme kirkastaminen, tunnettuuden lisääminen ja yhteiskunnallisen merkittävyyden vahvistaminen strategian mukaisten tekojen ja niitä vahvistavan viestinnän kautta.

Puheenjohtajien ja LIOjen kanssa sovittu mediaosumille laadulliset tavoitteet linjaan strategian kanssa.

 

Teko 5: Viestinnän tulosvaikutuksen parantaminen

Tilannelaastari: Mediamyyntitavoitteen ylittäminen vuonna 2020 yhteistyössä tiimin kanssa, oman vahvan myyntityön avustuksella.

Pitkäjänteinen korjaus: SNKKn sisältöstrategian, yhteistyökumppanuuksien ja kilpailujen viestinnällisen ulottuvuuden kehittäminen niin, että kumppaneille tarjottava lisäarvo on tätä päivää.

 

Teko 6: Viestinnän menobudjetin tehokkuuden ja vaikuttavuuden varmistaminen

Viestintäinvestoinnit tuovat aitoa vastinetta kamarien jäsenmaksuille keskitettyjen työkalujen (esim. Canva) sekä yhteisten osallistavien kampanjoiden kautta. Syksyllä 2020 toteutetaan yhteinen osallistava jäsenhankintakampanja. SNKKlta kampanjan koordinointi, materiaalit sekä geografisesti että demografisesti kohdistettu digimediapanostus, joka rahoitetaan painetun Meriitin kustannussäästöillä.

Vuoden 2021 viestintäbudjetin uudistaminen strategiaa palvelevaksi. Tavoitteena vastuullisempi eurojen käyttö aidosti stategisia tavoitteita sekä paikalliskamareita palvelevaksi.

Vuodelle 2021 budjetoidaan lisäksi viestintätiimiin graafinen harjoittelija, joka on nuori uransa edistämisvaiheessa oleva lupaava graafikonalku.